Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Вевар, Штефан

vevar_stefan
Штефан Вевар, роден 1953 год. во Словенски Градец (Словенија), завршил германистика и англистика во Љубљана. Досега има преведено бројни класици (Гете, Шилер, Новалис, Хајне, Штифтер, Фонтане, Музил, Кафка, Дуренмат, Грас, Херман Брох, Хајнер Милер, Јурек Бекер, Ерих Фрид, Кристоф Рансмајер, Њ.М.Зебалд, Стен Надолни, Арно Гајгер) и има објавено статии и предговори за германската книжевност, како и статии за теорија и критика на преведувањето. За преводот на делото „Wilhelm Meisters Lehrjahrе“ во 1999 год. е добитник на националната  награда за книжевен превод. Во март 2011 год. докторира со дисертацијата на тема: ,,Феноменот Гете: Неговата естетика и поетика помеѓу оригиналот и словенечкиот превод“.