Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Станисаваќ, Милутин

stanisavac_milutin
Роден 1946 год., завршил филолошки науки во Белград.
Преведувач, автор и издавач - ,,Идеје"; ,,Книжевне новине"; ,,Просвета".

Преводи (избор):
M. Хајдегер: ,,Хегеловиот поим на искуството", ,,Кант и проблемот на метафизика", Ф.В.Ј. Шелинг: ,,Филозофско истражување за суштината на човечката слобода"; Г.М. Митермаир и С. Киркегард: ,,Две предавања од Шелинг"; Д. Пике: ,,Германски писатели во советски егзил"; M. Бубер: ,,Хасидски легенди "; В. Бенц: ,,Записите на сионските мудреци. Легенда за еврејскиот заговор на светот ".