Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Савица, Toма

toma_savica
Tома Савица, роден 1951 год. во Србија, завршил германистика во Белград и Берлин. Во 1999 год. хабилитира со труд од областа на теоријата на превод и рецепциона естетика (Преводи на  I. дел од Гетеовиот „Фауст“ на српски јазик. Анализа на стихови). Од 1994 до 1997 год. бил асистент за германска книжевност на Факултетот во Нови Сад, од 1997 до 2005 год. соработник во Министерството за образование и култура на Република Србија, а од 2006 год. доцент за германска книжевност на Филолошкиот Факултет на универзитетот во Крагујевац. Во 2004 год. прво го презема водството на Гете Институтот во Белград. Тома Савица почина во 2009 год. кон неговите најзначајни преводи се вбројуваат дела од: Вернер Хафтман, Милан Ивановиќ, Бернхард Рупрехт/Макс Хирмер, Волфганг Ешкер и Лотар Алтман.