Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Кермани, Навид

kermani navid by villa massimo© Villa MassimoНавид Кермани, роден 1967 год., хабилитиран ориенталист до 2003 год. беше Long Term Fellow на Научниот колегиум во Берлин. Денес живее како слободен писател во Келн. За своето академско и книжевно дело е повеќекратно наградуван. Тој е член на Германската Академија за јазик и поезија и на Германската исламска конференција. Во 2008 год. Куќата на културите на светот во Берлин го назначи за постојан  fellow. Од 2009 год. тој е постојан fellow на Институтот за културолошки студии во Есен, a беше избран и во Академијата на науките во Хамбург. 

Вебстраница